Operativ status

Status 29.01.2015

No er LN-FAG i orden og klar til bruk! 

26.11.2014

LN-FAG er ikkje operativ ettersom eine magneten fuska. Begge magnetane er no sende til service og det er venta at dei vil bli montert på tirsdag neste veke. Då vil også 100-timar service bli gjort samstundes.

Me har no fått fuel på det nye tankanlegget. Det er ca. 12.000 liter på tanken no og anlegget er allereie blitt testa og er fullt operativ. Den gamle tanken er seld og levert til ny eigar. Det vil bli montert ein kortlesar slik at flya som er stasjonerte på ENOV, samt et par andre som er innom regelmessig, kan få eit kvar sitt kort og dermed få faktura for fuel sendt direkte til eigar.

Slik det ser ut no vil me få låne LN-ASH nokre dagar til LN-FAG er operativ igjen. Det ligg an til at den kjem til Hovden på fredag morgon.

11.09.2014

ARC på LN-FAG er fornya i 10. september.

OBS: Nytt dokument må vere i flyet etter 18.sept!

Ny gyrohorisont er montert.

Status 08.08.14

No står det att ca 12 timar på LN-FAG før neste ettersyn. Flyet er flittig i bruk, noko som er veldig bra! Vi har i overkant av 800 liter med fuel att, og det er bestilt påfylling. Knut Arne har skaffa ein boks med kodelås som er hengt ved døra til hangaren, med nøkkel til hangaren inni. Den kan brukast som reserve i tilfelle ein har glømt nøkkel. Ta kontakt med Ruben eller Knut Arne for å få koden. 

Du finn oss også på: